Tasokorotus perusturvaan takuutulolla

Kirjoitus on julkaistu Elintae -lehdessä 29.3.

Sipilän hallitus valmistelee parhaillaan perusturvan kokonaisuudistusta
seuraavien eduskuntavaalien jälkeiselle hallitukselle. Hieman
pahaenteisesti nimetty ”Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus”
eli Toimi-hanke kestää kevääseen 2019 saakka. Tämän hallituskauden
torsoksi jäänyt perustulokokeilu ja työttömyysturvaan tehty
aktiivimallileikkuri eivät anna hyvää kuvaa valmistelusta. Toimi-hankkeen
on kuitenkin tarkoitus tuottaa tietoa erilaisista mahdollisuuksista
perusturvauudistukselle.

Sosiaaliturvan yksinkertaistamisen ja byrokratian vähentämisen
tarpeesta vallitsee laaja yksimielisyys. Tämä on taustalla professori Juho
Saaren eriarvoisuustyöryhmän juuri julkaistun raportin ehdotuksessa,
jonka mukaan perusturvan eri minimitason etuudet koottaisiin yhteen
lakiin. Perusturvalaki sisältäisi muun muassa toimeentulotuen, työttö-
män peruspäivärahan, työmarkkinatuen, sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan ja asumistuen säädökset. Perusturvan perusosa olisi
ehdotuksen mukaan noin 700 euroa kuukaudessa.

Sinänsä oikeansuuntainen uudistus ei kuitenkaan vielä korjaisi suomalaisen
perusturvan suurinta epäkohtaa, minimietuuksien alhaista
tasoa. Suomi on saanut Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta
useamman huomautuksen perusturvaetuuksien liian alhaisesta
tasosta.

Perusturvan alhainen taso on työttömyyden ohella suurin syy siihen,
että köyhyys jäi Suomessa 1990-luvun suuren laman jälkeen korkealle
tasolle. Puolella miljoonalla suomalaisella on vakavia toimeentulo-ongelmia,
koska heidän tulonsa eivät riitä välttämättömiin menoihin ja kohtuulliseen
kulutukseen. Leipäjonot ovat viime vuosinakin pidentyneet ja
toimeentulotukihakemusten määrä on kasvanut. Hallituksen viimeaikaiset
leikkaukset ja indeksijäädytykset perusturvaan ovat edelleen rapauttaneet
ansio- ja hintakehityksestä jälkeen jääneitä etuuksia.

Köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin on laittanut maaliskuussa
vireille kansalaisaloitteen takuutulosta. Takuutulo turvattaisiin kaikille
syyperustaisia perusturvaetuuksia saaville. Näitä ovat päiväraha sairauden,
äitiyden, vanhemmuuden ja isyyden johdosta, kuntoutusraha,
peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan
päiväraha. Takuutulossa perusturvaetuuksista jäisi verojen jälkeen
käteen noin 790 euroa kuukaudessa. Takuueläke nousisi noin tuhanteen
euroon.

Takuutulo-kansalaisaloitteen tarkoituksena on nostaa perusturvan
taso poliittiseen keskusteluun.

Jiri Sironen, puheenjohtaja EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close